Catalá  Español  English  Française  —  Gestió de reserva —  Magazine 

Avís legal

Titular: PROMOCIONES SAGEMAR, S.A.
Adreça: Polígon Industrial PAEC, parcel.la 4. CP 17251 Calonge-Girona. 
Contacte: Tel. 972 65 23 63 Fax 972 65 06 70 E-mail: info@salleshotels.com
Dades Registrals: Promociones Sagemar S.A. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 660, Llibre 553, Foli 65, Fulla 9555. 
CIF: A-17155235


 1. INTRODUCCIÓ

  El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del lloc web www.salleshotels.com (d’ara endavant ‘web’), entenent per web totes les pàgines i els seus continguts propietat d’Eroles S.A., a les quals s’accedeix a través del domini www.salleshotels.com i dels seus subdominis. 

  Mitjançant aquesta web, Eroles S.A (d’ara endavant ‘SALLÉS HOTELS’) pretén oferir informació als seus clients i potencials clients, gestionar el programa de fidelització de clients, gestionar la reserva d’habitacions, la recerca de feina, l’atenció al client, així com de qualsevol altre servei que en el seu moment s’estimi oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

  La utilització d’aquesta pàgina, així com dels serveis que en ella es posen a disposició de l’usuari, suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en el present Avís Legal (d’ara endavant ‘Condicions Generals’), per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web. El fet d’accedir a aquesta web implica el coneixement i l’acceptació de les següents Condicions Generals, per la qual cosa SALLÉS HOTELS recomana a l’usuari la seva impressió o descàrrega i la lectura detallada cada cop que accedeixi a la web.

 2. INFORMACIÓ GENERAL

  El titular de la web www.salleshotels.com és Eroles S.A., amb domicili social a Calonge, Avinguda Costa Brava, Edifici Mar Blava; inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 781, Llibre 637, Foli 40, Fulla 11.258, i amb CIF número A-58953506.

 3. ÚS DE LA WEB

  Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari es compromet a usar la present web, i els serveis posats a la seva disposició en aquesta, de la manera i en la forma que en ella mateixa s’estableix. Quedant obligat a no utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats il•lícites i/o contràries a les finalitats establertes en aquestes Condicions Generals, que poguessin ser lesives de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol manera poguessin danyar la present web o impedir el seu correcte funcionament o el dels serveis que en aquesta s’ofereixen o s’oferissin en el futur.

  El mer accés a aquest lloc no suposa entaular cap tipus de relació contractual entre SALLÉS HOTELS i l’usuari.

 4. ÀMBIT DE LA WEB

  RESPONSABILITAT DE L’USUARI. Es troba compresa en aquesta web la pàgina www.salleshotels.com.

  L’accés a aquesta web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització de la web per part de l’usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. SALLÉS HOTELS no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a SALLÉS HOTELS; d’endarreriments o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processament de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de SALLÉS HOTELS.

  Així mateix, s’exonera a SALLÉS HOTELS de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per SALLÉS HOTELS sempre que procedeixi de fonts alienes.

 5. ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

  La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva darrera actualització. SALLÉS HOTELS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta web, podent limitar-ne l’accés o no permetre’l. 

  SALLÉS HOTELS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i les modificacions que estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

 6. CONTINGUTS

  SALLÉS HOTELS realitza els màxims esforços per tal d’evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta web. SALLÉS HOTELS no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta web. 

  SALLÉS HOTELS no es responsabilitza en cap cas d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), si n’hi hagués i quan n’hi hagués, de forma directa o indirectament, a través d’aquesta web. 

  SALLÉS HOTELS es reserva el dret d’impedir o prohibir l’accés a la web a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquesta web qualsevol contingut contrari a les normes legals o que sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per tal d’evitar aquest tipus de conductes.

 7. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT

  SALLÉS HOTELS realitza els màxims esforços per tal que la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta. 

  SALLÉS HOTELS no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyada la web. 

  SALLÉS HOTELS no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al qual pugui accedir-se a través d’aquesta web, estigui lliure d’error o causi un dany. 

  Els serveis oferts en aquesta web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyada.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

   SALLÉS HOTELS informa als usuaris d’aquesta web que SALLÉS HOTELS respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i en concret la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal) 15/99 de 13 de desembre, així com la seva normativa de desenvolupament, adoptant per aquest motiu les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, en el seu cas, a través de la web, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als què estan exposats. 

   En el supòsit que, en fer ús dels serveis que SALLÉS HOTELS li proporciona en aquesta Web, els usuaris haguessin d’omplir dades de caràcter personal, SALLÉS HOTELS, en compliment de la normativa vigent, informarà degudament a l’usuari dels seus drets i sol•licitarà el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal.

  2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

   Les dades de caràcter personal que ens proporcioni en omplir qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui al nostre lloc web, així com aquelles dades a les que SALLÉS HOTELS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol•licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web de SALLÉS HOTELS, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és Eroles S.A., a la seu social de la qual (Polígon Industrial PAEC de Calonge, Girona) podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal). El fet de no omplir els camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que SALLÉS HOTELS no pugui atendre la seva sol•licitud. 

   Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic. En relació amb les dades personals que es recaptin dels usuaris registrats, les mateixes seran utilitzades amb la finalitat d’adaptar els productes i serveis sol•licitats per vostè a les preferències indicades en el seu formulari de registre. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol•licituds d’informació, així com informar-lo sobre les noves activitats, ofertes de productes i serveis de SALLÉS HOTELS. En aquest sentit, les seves dades personals podran ser segmentades i tractades per a elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries. 

   Als efectes del previst als articles 11 i 34.e) de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal), consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades per SALLÉS HOTELS a empreses del Grup, pertanyents al sector hoteler, i altres empreses col•laboradores, per a les finalitats abans indicades, amb destinació a qualsevol país del món, inclosos aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Mitjançant l’acceptació del disposat en el present Avís Legal, es dóna per informat del disposat a l’article 27 de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal), relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades. El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si al completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través del correu electrònic, consent així mateix a que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei LSSI (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic). 

   En el supòsit que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del disposat a l’article 5.4 de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal), declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquestes, de l’existència i la finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, així com de les dades identificatives de SALLÉS HOTELS, en els termes i condicions que resulten del present Avís Legal. SALLÉS HOTELS es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades. SALLÉS HOTELS l’informa de que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i d’organització necessàries perquè garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot de conformitat amb el previst a l’article 9 de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i al Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

  3. CONFIDENCIALITAT

   SALLÉS HOTELS no revelarà les seves dades personals a cap tercer, exceptuats els assenyalats en els apartats anteriors. Igualment, queda garantida la confidencialitat de les seves dades personals, així com l’emmagatzematge, el transport i el tractament d’aquestes, mitjançant la utilització de les mesures de seguretat establertes a la Llei Espanyola sobre protecció de dades.

  4. CORREU ELECTRÒNIC

   Si vostè s’inscriu al nostre lloc web, possiblement li remetrem per correu electrònic informacions susceptibles del seu interès. Amb la finalitat de respondre millor a les seves expectatives, mesurem els índexs de ‘clics’ en els enllaços integrats en els butlletins. El prestatari que administra l’enviament dels butlletins no té dret a explotar les dades personals que posseeix. 

   Si vostè desitja interrompre la seva subscripció, pot cancel•lar aquesta subscripció quan vulgui, a partir dels nostres butlletins, fent clic a l’enllaç previst a aquest efecte, en la nostra pàgina o informant-nos del seu desig a la nostra seu (Polígon Industrial PAEC de Calonge, Girona).

 8. SOBRE L’ÚS DE COOKIES

  SALLÉS HOTELS declara que, llevat que s’indiqui el contrari a la web, els textos, les imatges, les il•lustracions, els dissenys, les icones, les fotografies, els segments de vídeo, els segments de so i altres materials que es trobin a la web i qualssevol altres creacions intel•lectuals i/o invencions o descobriments científics i tècnics, qualsevol que sigui la seva aplicació empresarial o industrial (d’ara endavant denominats col•lectivament ‘Contingut’) han estat creats o inventats per SALLÉS HOTELS o cedits, llicenciats, transmesos o autoritzats a aquesta pels seus titulars i/o cessionaris.

 9. PROPIETAT INTEL•LECTUAL i DRETS D’AUTOR

  SALLÉS HOTELS declara que, llevat que s’indiqui el contrari a la web, els textos, les imatges, les il•lustracions, els dissenys, les icones, les fotografies, els segments de vídeo, els segments de so i altres materials que es trobin a la web i qualssevol altres creacions intel•lectuals i/o invencions o descobriments científics i tècnics, qualsevol que sigui la seva aplicació empresarial o industrial (d’ara endavant denominats col•lectivament ‘Contingut’) han estat creats o inventats per SALLÉS HOTELS o cedits, llicenciats, transmesos o autoritzats a aquesta pels seus titulars i/o cessionaris. 

  L’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat a la web, tals com, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials (gràfics, logotips, etc.), copyright i demés dades identificatives dels drets de SALLÉS HOTELS o de tercers titulars incorporats a la web. 

  Igualment són propietat de SALLÉS HOTELS tots els drets sobre qualsevol de les obres, els invents, els descobriments, les patents, les idees, els conceptes, les actualitzacions i les millores relacionades amb la web, els seus sistemes, aplicacions i programes o els serveis que SALLÉS HOTELS presta que siguin creats, realitzats, desenvolupats o posats en pràctica per primera vegada per SALLÉS HOTELS, ja sigui per sí mateixa o amb l’ajuda dels usuaris de la web, en el transcurs o com a resultat d’algun disseny, desenvolupament o qualsevol altra tasca realitzada de conformitat amb el Contracte. 

  L’usuari no podrà utilitzar el nom ni les marques, símbols, logotips o signes distintius de titularitat de SALLÉS HOTELS, sense el seu consentiment exprés i escrit. 

  En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a la web suposi una violació dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel•lectual, preguem que ho comuniqui a la següent adreça: SALLÉS HOTELS, Departament Jurídic, Polígon Industrial PAEC, parcel•la 4 de Calonge, Girona.

 10. JURISDICCIÓ i LEGISLACIÓ APLICABLE

  Les Normes d’Ús que es troben al present Acord Legal, es regeixen per la Llei Espanyola. Tant SALLÉS HOTELS com els usuaris de la web estan d’acord en què per a qualsevol discrepància que pugui sorgir pel què fa a la interpretació, compliment i/o execució de les presents normes, es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Girona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar